Wat kunt u van de kraamverzorgster verwachten?

Het eerste persoonlijke contact  zal zijn rond de 32e week van de zwangerschap. Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een intake/kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek geven wij uitleg over de werkwijze, het aantal uren zorg waar je recht op hebt volgens het Landelijk Indicatieprotocol en krijgt je de mogelijkheid om bijzonderheden en wensen te bespreken.

Tevens ontvang je het telefoonnummer en instructies voor het opnemen van contact als de bevalling zich aandient. Gedurende de resterende weken van je zwangerschap Is die persoon het  aanspreekpunt bij eventuele vragen of onduidelijkheden. Het is ons  streven na de kennismaking ook de kraamperiode bij jullie te komen verzorgen, behoudens overmacht.

Als je thuis bevalt zal de verloskundige vaak aangeven wanneer de kraamverzorgster gebeld kan worden. Ze assisteert de verloskundige en ondersteunt jou en je partner tijdens de bevalling. Mocht je ’s avonds of ’s nachts bevallen dan blijft ze tot minimaal 2 uur na de bevalling. Beval je overdag dan gaan de bevallingsuren over in kraamzorguren.

Tijdens de kraamweek zal de kraamverzorgster  veel voorlichting en instructies geven over de verzorging van de baby en jou als kraamvrouw. Dagelijks doet ze controles die in het zorgdossier worden genoteerd. De gegevens van de controles en hoe het gaat met moeder en kind worden besproken met de verloskundige als ze op huisbezoek komt. Bij onvoorziene problemen  kan de kraamverzorgster ook tussentijds telefonisch contact met de verloskundige opnemen voor overleg  en wanneer nodig vragen of ze een extra bezoek wil afleggen.

De bevalling en de verantwoording  voor de zorg van jullie baby brengen emoties en onzekerheden met zich mee, vooral bij een eerste kindje als alles nieuw is. Aarzel niet om hier met de kraamverzorgster over te praten, ze wil graag een luisterend oor zijn, vindt niet gauw iets raar of ongewoon en zal met alle plezier helpen om onzekerheden weg te nemen met de kennis en ervaring die ze heeft.

De kraamverzorgster neemt ook een stukje van de huishoudelijke werkzaamheden op zich. In overleg verschoont ze je bed, houdt kraamkamer en babykamer stofvrij, maakt dagelijks het sanitair schoon, verzorgt het bezoek met koffie/thee en eventueel  een traktatie, houdt de was bij, verzorgt evt in overleg de maaltijden en als de tijd het toelaat houdt ze andere ruimtes stofvrij.

Omdat het voor broertjes en zusjes een grote verandering is als de baby wordt geboren probeert de kraamverzorgster altijd om ze bij de verzorging te betrekken en tijd vrij te maken om ze wat extra aandacht te geven zoals het lezen van een boekje, kleuren, puzzeltje maken of even lekker naar buiten te gaan.

Bovenstaande werkzaamheden worden verricht bij een volledige zorg van 49 uur bij het geven van borstvoeding en 45 uur bij het geven van kunstvoeding. Mocht je kiezen voor 24 uur zorg dan zal de kraamverzorgster alleen voor moeder en kind zorgen en is het aan te bevelen dat er iemand in huis is om de andere taken op zich te nemen.